Sidney Cohen's rapport om biverkningar från LSD-terapi.

Sidney Cohen skickade ut ett frågeformulär till 62 forskare och läkare som arbetat med LSD. Han fick 44 svar. Antalet behandlade personer i underlaget var nästan 5000 och hade fått LSD vid mer än 25.000 tillfällen. Cohen gick också igenom all litteratur om LSD behandling. I litteraturen fanns endast ett självmord:

I litteraturen fanns inte en enda rapport om svåra kroppsliga bieffekter.
Osmond hade en gång sett en patient reagera med oro och kallsvettningar.
Sandison rapporterade ett fall av kramp. Detta kan dock ha varit ett sammanträffande.

Formuläret gav följande svar:

Det vanligaste problemet var att patienten kunde bli ohanterlig. Det uppstår då insikt saknas om situationen och patienten reagerar utifrån illusioner, vanligtvis paranoida fenomen. T.ex. att fly från platsen, att kä av sig eller genom misstag skada sig själv.

Panik var också vanligt. Detta brukade bero på rädslan att tappa ego-kontrollen. Så här i efterhand kan man säga att panik i de flesta fall hade kunnat undvikas om läkarna som gav terapin hade vetat mer om hur man ger trygghet åt patienten. Ett exempel på att sessionerna var väldigt dåligt genomförda på den tiden får man här:

Svåra kroppsliga symtom kan vara hela sessionen ut. Detta gäller patienter som somatiserar och som undviker att möta det psykologiska materialet till priset av fysiska smärtor och värk i flera timmar. Det var dock inget skadligt - bara obekvämt och smärtsamt.

Folk som upplever saker som inte stämmer med deras inlärda uppfattningar kunde känna sig nedstämda efteråt. Forskare som tog LSD för att bevisa att LSD-terapi inte hade något värde hade det inte så roligt. Folk som hade en särskild förväntning om effekten kunde få problem när förväntningarna inte stämde. T.ex. två Zenbuddhister:

Vanligt var en kortare period av depression efter sessionen.

Självmordsfall: fem personer försökte ta livet av sig. Fem andra personer lyckades. Alla dessa var svårt psykiskt sjuka innan behandlingen. Generellt ansåg de flesta psykiatrer att självmordsfrekvensen var större för de som inte fick LSD-terapi.

Sammanfattningsvis en tabell över biverkningar:

självmordsförsök / självmord / psykos

(de med psykotisk reaktion hade alltså varit psykotiska redan innan)