Fallbeskrivningar

Här kommer några få av de tusentals exempel på människor som fått sitt liv förändrat radikalt med hjälp av LSD-psykoterapi.

Detta är framför allt en beskrivning av de terapeutiska möjligheter som finns och hur det förändrat människors liv. Alltså inga beskrivningar av själva LSD-upplevelsen.

Stanislav Grofs patienter - Psykodelytisk terapi
Oscar Janigers experiment med LSD
Gary Fishers behandling av schizofrena barn
Jan Bastiaans terapi för människor med krigsneuros

Kändisar som mått bra av LSD


Stanislav Grof

Dr Stanislav Grof som är en pionjär inom LSD-forskningen och arbetade i Prag och senare i USA beskriver flera fall i sin bok "Människans okända världar". Han arbetade med psykiskt sjuka, med friska försökspersoner och gav LSD till läkare och sköterskor i utbildningssyfte. Här är några exempel från hans arbete:

Michael 19 år

Michael var en student som insjuknat i schizofreni. Trots sin mycket allvarliga kliniska bild lyckades Michael göra mycket snabba framsteg under den terapeutiska processen. Han genomgick totalt 32 sessioner. Efter en "oceanisk" upplevelse återkom aldrig hans symptom.

Richard 26 år.

Richard hade lidit av en svår permanent depression i flera år, med sex allvarliga självmordsförsök. Han led av ångest, plågsam huvudvärk, smärtor i hjärtat, hjärtklappning och svår sömnlöshet. Kunde ej ha sexuella relationer.

Problem som dök upp i medvetandet under terapins gång som hade påverkat hans tillstånd var det totalitära samhället han vuxit upp i, sin brutale far, som var kronisk alkoholist hade misshandlat honom. Han återupplevde en chock då han hade fått en elektrisk stöt från en radioapparat. Han återupplevde också en allvarlig barnsjukdom och ett tillfälle då han nästan drunknat i badkaret som liten.

Efter upplevelsen av födelsen uppstod positiva extatiska känslor under de följande behandlingarna. De medförde en långtgående förbättring av hans kliniska tillstånd. Depressionen, ångesten och psykosomatiska symptom försvann helt och hållet och han kände sig full av verksamhetslust och optimism. Snart fick han kontakt med en kvinna som han inledde en relation med.

Peter, 36 år

Peter, en lärare med tvångsneuros, masochistiska tendenser, depression med självmordstankar, spänning, oro och impotens hade behandlats i två år med intensiv psykoterapi och medicinering utan något resultat. Han genomgick 15 psykolytiska sessioner. Under tiden svängde hans symptom upp och ner och han återupplevde hur han blivit våldtagen som barn. Men först när han upplevt födelsetraumat befriades han från sina svåra symptom.

Steven, En psykonaut

som använt stora mängder LSD hade fått ett psykiskt sammanbrott och låg intagen i sex månader på psyket samtidigt som han fick psykoanalytisk terapi. Terapin hjälpte inte, men när han fick genomgå endast en LSD session med Grof blev han så återställd att han omedelbart kunde skrivas ut.


Dr. Oscar Janiger

Dr. Oscar Janiger var en av de stora pionjärerna när det gällde LSD-terapi. Han provade det på alla möjliga människor för att se hur det fungerade, och fick förbluffande resultat. Han ville inte inge några förväntningar hos försökspersonerna: "Se det inte som terapi - ta det mer som ett intressant utforskande av medvetandet". Trots det kunde man inte undgå de goda terapeutiska effekterna på personer med vitt skilda problem och diagnoser. Janiger berättar:

Om en brandman
Vi gav LSD i små doser till en brandman som var så socialt tillbakadragen att han nästan aldrig pratade. Han var känd som "Mr Negativ". Drogen förändrade honom något enormt. I slutet av behandlingen var han en socialt välanpassad och utåtriktad man. Egentligen var det inte något fel på honom, han var bara så otroligt blyg och tillbakadragen, Men LSD hjälpte honom verkligen med det.

En annan deltagare , flera år efteråt...
Gud, vad jag är glad att jag gjorde det där [tog LSD]. Det förändrade verkligen mitt liv till den grad att jag aldrig varit med om något liknande. Jag är verkligen djupt tacksam.

LSD förändrar värderingar
F: Tror du att LSD påverkade ditt yrkesval (att bli musiker)?
Ja, förmodligen. Det fick hela mitt liv att komma i fokus. Jag insåg vad jag höll på med som forskare - jag tillverkade krigsmaskiner. Jag hade verkligen inte något intresse i det för jag trodde ju på freden. Jag ville göra allt jag kunde [för freden]. Så jag tog tillfället att [...] göra människor glada.

 

En mamma...
som hade fått en mentalt handikappad dotter. Hon var blyg och skämdes mycket hade problem med att stå upp för sin dotter. Dottern blev dåligt behandlad av läkarna. Efter Janigers LSD-session fick hon nytt självförtroende: "Det har hjälpt mig att se mig själv, att jag kan göra något. Jag är inte så dum som folk säger." Det är det viktigaste i livet - att man ska kunna må bra och fungera bra i vardagen. Det är vad LSD kan få dig att känna.

en man
F: Tyckte du att det var betydelsefullt att ta det [LSD]?
Otroligt viktigt, ändrade mitt liv och min inriktning. Jag har aldrig gjort något som har varit så betydelsefullt som att ta LSD. Jag började ifrågasätta saker som jag inte gjort tidigare [äktenskapet]. Jag blev förälskad i en annan och vi har nu varit gifta i 30 år. Jag kan inte säga hur lycklig jag är. Det är en underbar förening. Utan att kunna bevisa det skulle jag vilja säga att LSD startade en process, eller LSD var en del i en process, som accelererades, mot individualisering som Jung skulle säga. Det gjorde till slut att jag kunde veta när jag mötte den jag verkligen älskade och att ha modet att separera.


LSD-terapi för barn med autism/schizofreni

Det har gjorts flera framgångsrika försök att hjälpa autistiska och schizofrena barn med LSD-terapi. Barnschizofreni är mycket svårt att behandla även idag och kan skapa mycket lidande för barnet och de anhöriga. LSD-terapi har gett underbara resultat. Här kommer några exempel från ett vårdhem i USA där LSD-terapeuten Gary Fisher arbetade:

Efter nio månader och 53 sessioner beslutades att fem av de 12 barnen skulle få fortsätta behandlingen. Många av de som avslutade behandlingen var de mest tillbakadragna och onåbara barnen och som inte kunde prata. Trots deras svåra problem hade alla fått någon tydlig förbättring av terapin. De blev mer intresserade av att relatera till personalen, började leka och röra sig mer och blev mindre tillbakadragna. En del barn ville också få beröring, något som de inte visat tidigare.

Patty, 12 år.

Pattys behandling avbröts tidigt då hon ansågs blivit tillräckligt frisk. Hon gjorde sådana framsteg att hon kunde börja gå i skolan på dagarna. Hon var det enda barnet som inte var psykotiskt. Hon hade tre LSD-sessioner med en månads mellanrum. Dosen ökades för varje session. Hon förbättrades snabbare än de mer störda barnen.

Hon hade tagits in på hemmet för att hon inte fungerade hemma, i skolan eller övrigt i samhället. Hon svängde mellan att vara tillbakadragen och tyst till att vara aggressiv och sadistisk mot de andra barnen.

Redan efter andra sessionen ändrades hennes beteende radikalt och hennes raseriutbrott upphörde och hon kände sig avslappnad och tillfreds. Hon började umgås med personalen på ett moget vis och utvecklade goda relationer. Hon slutade stjäla saker och såg fram emot att få börja skolan med stor entusiasm och nyfikenhet.

Timmy, 10 år.

Timmy var en gravt autistisk 10-åring och ansågs totalt obotlig. Han antogs ändå till LSD-terapin mer som en utmaning. Före behandlingen var han inkapslad i sig själv, repeterade samma fraser om och om igen och satt mest och gungade och var helt onåbar förutom när han attackerade andra barn som kom i närheten genom att bita och klösa. Han tillät ingen att ta i honom. Han gjorde 10 sessioner med höga doser LSD. Under en av de senare sessionerna satte han sig plötsligt upp och spärrade upp ögonen: "Jag såg gud!". Efteråt började han kunna prata bättre och han slutade med sina upprepningar. Han slutade att attackera andra barn och började istället att umgås med dem och med personalen. Han visade att han ville ha fysisk kontakt, började leka och var tillfreds med sig själv. Hans föräldrar började ta hem honom på helgerna pga. dessa förändringar.

Jenny, 9 år

Jenny gjorde 6 sessioner under 9 månader. Hon var impulsiv och oberäknelig. Hon var ofta aggressiv mot de andra barnen och attackerade dem på ett ondskefullt vis. Hon gjorde det beräknande och kallt, inte alls med ilska. Hon gjorde sexuella närmanden mot manlig personal, var socialt isolerad, deltog aldrig i aktiviteter och kunde inte ha någon vettig relation till varken barn eller vuxna.

Under sessionerna återupplevde hon sexuellt utnyttjande och sin spädbarnstid då hon försummats av sin mor. Hon började uttrycka sin ilska verbalt. Mellan sessionerna förändrades beteendet signifikant. Hennes känslouttryck blev mer relevanta och hon utvecklade vänskap med en 12-årig tjej. Hon slutade att vara elak mot de mindre barnen och blev mer intresserad av att umgås med sin nya vän och med personalen. Hon började se sig själv som mer vuxen och tyckte om sin nya roll. Hon började gå i skolan och det fungerade bra där.

Studien avbröts abrupt 1963 då häxjakten mot LSD började. Terapeuter, barn, personal och anhöriga var djupt ledsna över detta. 10 år senare ville man göra en uppföljningsstudie, men det fick inte göras då vårdhemmet inte vågade erkänna att de någonsin använt sig av LSD.

Se hela studien och alla exempel i detalj här. Där kan du också se Stevies, Floyds, Nancys och Jeannies lyckliga historier. Vi hoppas givetvis att fler barn ska få tillgång till denna underbara terapi. Anna, en svensk flicka, botades från sin autism på 60-talet (på den tiden hade diagnosen en annan betydelse - okontaktbar, tillbakadragen, kan inte prata) då hon fick LSD när hon var 12 år. Hon är idag en helt frisk och underbar vuxen kvinna.


Jan Bastiaans

Professor Jan Bastiaans i Holland arbetade med LSD-psykoterapi till han gick i pension 1988. Sedan dess har ingen annan i Holland fått tillstånd att jobba med psykedelia. Bastiaans fokuserade på Posttraumatisk stress och krigsneuroser. Många av hans patienter var överlevare från koncentrationslägren. En överlevare har skrivit en hel bok om sina upplevelser i koncentrationslägret och i LSD-terapin: "Shivitti: A vision" av Ka-Tzetnik 135633.
Här är exempel från en intervju 1986 med några av patienterna:

Jason

Jason hade under kriget tagits tillfånga av japanerna och satts i koncentrationsläger. När han släpptes fri flyttade han till Holland. Jason var 40 år när han gick ner i djup depression och självmordstankar. Detta varade några år tills han slutligen fick ett totalt sammanbrott. Han hamnade på psyket och låg där i 17 månader. Den fjärde månaden påbörjade han sin LSD-psykoterapi. Han genomgick 13 LSD-sessioner under 18 månaders tid. Jason är nu 61 år och mår bra. Han anser att terapin var oerhört värdefull för honom.

Billy

Billy har liksom Jason suttit i japanskt koncentrationsläger. Han började få psykiska problem vid 40års åldern och började gå i terapi. Över två års terapi gav inget resultat, så Billy genomgick 2 LSD-sessioner med Bastiaans. Han blev bra, men fyra år senare återkom symtomen. Denna gång genomgick Billy tre psilocybinsessioner under 7 månaders tid. Billy berättar "Jag lärde mig mycket om tidigare erfarenheter som jag inte visste fanns lagrade i huvudet". Han hade återupplevt minnen från lägret "Jag har lärt mig att leva med det" och är mycket nöjd med terapin (fortfarande vid 64 års ålder). "Den här metoden har hjälpt många människor vidare" avslutar han.

Nelson

Nelson är nu 86 år gammal. Han sattes i koncentrationsläger under andra världskriget p.g.a. sin judiska bakgrund. Han överlevde. Senare fick han svåra mardrömmar om avrättningar och började bete sig aggressivt. Han gick i terapi i tre år, men då problemen inte upphörde remitterades han till Bastiaans. Han hade också försökt ta livet av sig. Nelson fick genomgå en LSD-session. Under denna session återupplevde han när han var i lägret, men denna gång med flera assistenter som stöttade och hjälpte honom. Efter denna session försvann det aggressiva beteendet gradvis. Under tiden gick han i psykoterapi för att prata om vad som hänt. Under denna period återupptog han sitt målande och började skriva på en bok. Liksom de andra är Nelson fortfarande väldigt tacksam för LSD-terapin: "Jag är inte längre aggressiv och är helt integrerad i samhället".

Av de 12 patienter som intervjuats säger alla utom en att de fått "ganska bra" till "utmärkt" resultat av terapin. De sade bl.a. "...mindre sömnsvårigheter och mindre oro", "Det gav mig insikt i vad som bekymrade mig från det förflutna", "Jag kunde leva ett normalt liv igen. Sen dess har jag inte haft någon depression", "Jag kände mig mycket bättre", "Mitt aggressiva beteende försvann långsamt" och "Jag är lugn nu och jag kan tala om det förflutna". Den enda som inte fick något positivt resultat är både nöjd och missnöjd med terapin. Nöjd för att det gick bra, men missnöjd för att regeringen lade sig i och avbröt terapin innan den var klar av drogpolitiska orsaker. Terapin hade varit för kortvarig. Ännu 20 år efteråt säger berättar många om hur värdefull terapin varit: "Jag tror det räddade mitt liv", "Jag känner mig fullt fungerande i samhället" och "Den här terapin satte punkt för en [negativ] period i mitt liv".


Kända personer som fått sitt liv förbättrat med hjälp av LSD.

Ronnie Gilbert

Bluessångerskan Ronnie Gilbert, hade hamnat i ett djupt depressivt tillstånd som hon inte kunde bryta sig fri från. I desperation sökte hon sig till LSD-terapi 1964 och i sex månader gick hon igenom 20 psykedeliska sessioner. Hon gjorde snabba framsteg och terapin avslutades. Många år senare säger hon "Jag har blivit tänd på livet och har aldrig varit så lycklig". Hennes terapeut sade att "hon har fått möjlighet att arbeta igenom livslånga problem under några få terapisessioner, och det finns ingen anledning att tro att resultatet inte kommer att vara. Hon hade tur [som fick tillgång till LSD-terapi innan det stoppades]".

Larry Hagman

J.R. i "Dallas" har gått ut med att han hade en livskris som han avhjälpte med LSD-terapi. En vän nämnde det för honom då han berättade att han mådde dåligt. Hagman tänkte först "LSD. Aldrig i livet kommer jag att ta något sådant", men efter att ha fått en hel del bra information om läkemedlet och hur terapisessionerna genomfördes så gick han med på det. Hagman upplevde en paranormal resa under LSD-sessionen, då han träffade sin döda farmor, kände enhet med alltet och uppnådde ett "gudomligt medvetandetillstånd". "Det var det bästa jag gjort i hela mitt liv" säger Larry Hagman flera årtionden senare i en intervju.