Vilka vi är och vad vi vill.

Nätverk för Psykedelisk forskning är inte en förening eller stiftelse. Det är enbart ett kontaktnät för enskilda individer. Kontakten sker främst via internet.

Nätverk för psykedelisk forskning vill sprida kunskapen om hur man använder psykedelia på ett positivt sätt som medicin, för andlig/personlig utveckling och som ett medel för psykologer, terapeuter och shamaner m.fl. att få större insikt i sitt arbete. Nätverket vill också uppmärksamma att psykedelia kan ha svåra negativa biverkningar om man använder det på fel sätt. Vi gör vetenskapliga fakta lättillgängliga så att alla kan göra sig en egen uppfattning om detta ämne.

Vi tror att psykedelia kan fungera som ett mycket viktigt medel när det gäller helandet av psykiska och fysiska spänningar, sjukdomar och depressioner. Också för människor som vill få en klarare andlig mening med sina liv kan ha mycket stor hjälp av psykedelia. Forskning och praktik visar tydligt på att behandling med psykedelia kan ha en mycket dramatisk helande effekt på människor med allvarliga kroniska problem och som tidigare fått annan terapi eller vård i åratal utan resultat. Det är dessa människors rättigheter att få tillgång till en effektiv medicin, då andra metoder misslyckats.

Nätverk för psykedelisk forskning tror inte att psykedelia är lämpligt att använda hur som helst. Det är oerhört viktigt att alla inblandade under en session är väl förberedda och vet vad det är frågan om. Det måste finnas minst en person med som har stor erfarenhet av annorlunda medvetandetillstånd och som vet hur man hanterar det. Man måste ha stor respekt för de starka krafter som kommer fram under en session och ta dem på djupaste allvar. Man får inte tumma på säkerheten när man genomför sessioner. En psykedelisk session kan starta en helande process som kan pågå i månader efteråt och det krävs att man vet hur det ska hanteras. Denna process kan vara turbulent och förvirrande för de inblandade om man inte har stor erfarenhet.

Vi vill att socialstyrelsen skall granska de vetenskapliga fakta som finns om psykedelisk terapi, och att man utarbetar regler för tillstånd till t.ex. psykologer och andra terapeuter att använda psykedelia i sin terapi, efter genomgång av viss utbildning och att de förbinder sig till att följa vissa säkerhetsföreskrifter och att inte sprida eller använda drogerna utanför det helande arbetet. Det ska vara möjligt för alla att kunna få psykedelisk terapi och tillstånden ska kunna delas ut i stor skala, inte bara som ett fåtal experiment, även om vi tror att det måste börja i begränsad skala.

Biverkningar från psykedelisk terapi är oerhört sällsynt, och i de fall de förekommer är de oftast en del i den naturliga process som man måste genomgå för att kunna bearbeta sina spänningar och blockeringar. Detta är då övergående (om terapin tillåts fortsätta) och leder slutligen vanligtvis till ett tillfrisknande. Det finns givetvis patienter som inte blir friska av psykedelisk terapi trots att indikationerna är de rätta. Det kan bero på att terapin avbryts i förtid, att patienten stressas av yttre omständigheter eller på andra okända faktorer. Men så är fallet inom all psykoterapi. Även om man bara lyckas bota hälften från kroniska problem har man hjälpt många människor! Och de som inte blir helt friska upplever ofta en förbättring av och en större insikt i sitt tillstånd.

Verksamhet

Under åren 86-93 utarbetade Nätverk för psykedelisk forskning en liten skrift som heter "Den Heliga Svampen". Vi har lagt ut denna skrift på internet då vi anser att det är en av de bästa beskrivningar man kan finna i Sverige om hur man genomför psykedeliska sessioner. Det är ingen vetenskaplig avhandling utan en praktisk handbok och en översikt av den aktuella forskningen.

Numera är Nätverket i stort sett utdött och det enda som finns kvar är den här hemsidan, med en online-version av "Den Heliga Svampen". I dagens fördomsfulla Sverige har vi inte möjlighet att arbeta med psykedelisk forskning seriöst - vi skulle då förstöra våra karriärer i respektive yrke - oavsett vad vi jobbar med. Vi skulle trakasseras av grannarna och få svårt att få en bostad. Trots det finns det personer - forskare, psykologer, läkare, terapeuter m.fl. som i det tysta stödjer den psykedeliska forskningen. Vi gör detta för att fler ska kunna få ta del av psykedelisk terapi i en säker miljö. Många av dem som hjälpts av den psykedeliska forskningen - antingen direkt i psykedelisk terapi eller indirekt genom att psykologer och terapeuter har fått en ny insikt i människans inre världar genom psykedelia och på så sätt kunnat hjälpa sina patienter på ett bättre sätt. Bland de som blivit hjälpta här i Sverige finns bl.a. incestoffer, deprimerade, autistiska barn och sociofober.

Forum

Allmänt intresserade hänvisas istället till debatten i Magiska Molekyler.

Peace and Love!