Den Heliga Svampen


Användandet av medicinsvamp för botande, harmoni, utveckling och insikt.


Innehållsförteckning:

Häftet är skapat 1993. PDF-fil för utskrift (hela häftet 678kb)
Har du synpunkter på innehållet, skicka ett e-mail till en_theo@yahoo.se med rubriken Svampboken.

© Copyright: Fri att kopiera för eget bruk eller gratis spridning. Försäljning endast enligt överenskommelse med Psykedeliska Nätverket.

Oktober -98:
Toppslätskivlingen narkotikaklassades juli 1997 i Sverige.
Denna skrift är ingen uppmaning till illegalt bruk av psykedelisk svamp eller andra droger. Den är endast informerande om effekter och möjligheter den dagen det åter blir lagligt att återuppta denna lovande medicin.

Till Nätverk för Psykedelisk Forskning´s hemsida