Den Heliga Svampen

föregående   Tillbaks till innehållsförteckning nästa  

 

4. Genomförandet av en svampsession.

 

Svampen släpper fram starka energier och måste användas med respekt. Efter lång erfarenhet från psykedeliska experiment och genom att studera traditionella metoder har vi fått viktiga kunskaper om hur man bör gå till väga när man använder sig av heliga svampar.

För det första bör du klargöra syftet med sessionen. Har du en dålig livssituation, psykiska problem eller någon sjukdom? Är det en viktig fråga du vill ha svar på, eller vill du upptäcka nya dimensioner och möjligheter inom dig själv? Var och en har sitt syfte, men det är bra att veta vad man vill. Ofta styr svampen in dig på nya områden allteftersom du får nya insikter.

Inget syfte är fel, men man bör akta sig för att leka med svampen. Risken är då att man blir oförsiktig. Ta aldrig svamp vid olämpliga tillfällen då du inte har tillgång till en guide och en trygg plats. Att vara oförberedd inför oväntade upplevelser kan bli en mycket negativ erfarenhet.

Proceduren kan delas in i tre steg; förberedelseperioden, sessionen och integreringen. Alla tre stegen är lika viktiga för ett gott resultat. Att bara äta svampar ger sällan något positivt resultat, det är hela proceduren som skapar möjlighet för helande.

 

Förberedelse.

Man bör ha samtal i minst 5 - 20 timmar då guiden berättar om svampens effekter: de inre världarna, barndomsminnen, kroppsliga symtomen och döds- och återfödelse-processen. Det är viktigt att lägga ner tid på hur man handskas med de psykologiska försvaren. Flera gånger ska guiden upprepa vikten av att inte smita ifrån upplevelsen eller att avbryta den genom att titta, prata eller gå omkring. Man ska försöka sjunka in i sig själv och låta musiken föra en in i andra dimensioner. För att man ska kunna klara av skrämmande upplevelser betonas hela tiden att man är trygg och säker och att guiden hela tiden håller kontrollen. Vad som än händer, vad du än upplever, så är du trygg.

Guiden ska skapa ett så nära personligt förhållande som möjligt till klienten. Under sessionen kan det bli nödvändigt med kroppskontakt för att klienten ska kunna känna sig lugn. Detta fungerar bara om klienten har förtroende för guiden och för själva processen.

Det fungerar aldrig att ge svamp mot klientens vilja. Det slutar med största sannolikhet med katastrof. Den som gör det bevisar sin totala avsaknad av kunskap om de psykedeliska ämnena. Det är bara samarbete som gäller, och båda måste vara helt överens om alla detaljer.

Klientens livssituation diskuteras liksom förväntningarna på sessionerna. Guiden ska ta fram det positiva i klientens personlighet. Det grundläggande budskapet som förmedlas är att det finns en djupt positiv kraft i alla människor även om det för tillfället är dolt. Det är den kraften vi vill nå och det är med hjälp av den som helande sker. Med hjälp av denna positiva kraft kan man se mer sunt på sin omgivning och förändra världen i positiv riktning.

Man bör diskutera annorlunda upplevelser, att de i ett annorlunda medvetandetillstånd är helt normala och att vi måste acceptera dem. Många människor har lärt sig att njutning är fel, och kan därför ha svårt att acceptera en extatisk upplevelse. Andra skrämmande upplevelser kan vara känslan av att förlora förståndet eller att dö. Upplevelsen av att dö kan vara så realistisk att klienten lätt kan ta det som verklighet. Det gäller att då inte avbryta sessionen och guiden måste lova att han finns med hela tiden och ger den trygghet som behövs. Även dessa känslor måste ses som naturliga i sammanhanget, och de måste accepteras innan man kan gå vidare. Ju längre man uppehåller sig vid en negativ känsla desto längre tid tar det innan den går över.

Kroppsliga symtom kan nå sådan styrka att de vållar verkliga problem. Illamående, uppkastningar, huvudvärk, smärtsamma kramper, olika muskelsmärtor, andnöd, ökad motorisk aktivitet och andra symtom är alltid av psykosomatisk natur. Även här gäller det att gå in i upplevelsen och följa med i musiken, att inte kämpa emot utan tillåta sig att uttrycka känslan med rörelser i hela kroppen. När guiden går igenom allt detta måste klienten hela tiden ha möjlighet att ställa frågor. Ingenting ska vara oklart.

Före själva sessionen bör man öppna upp sinnet med olika aktiviteter. Bada, vandra i naturen, meditera, dansa och leka. Massage ger guiden möjlighet att etablera en fysisk kontakt inför sessionen.

 

Sessionen.

Det kan vara svårt att hitta en lämplig plats för sessioner. Idealiskt är om man befinner sig på en lugn och ostörd plats, helst i ett litet hus som ligger för sig självt. Sessionsrummet bör ligga på första våning och ha en egen utgång. Ett litet kök och en toalett ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till rummet. Man ska inte behöva riskera att träffa på främmande personer under sessionen. Ibland är det nödvändigt att skrika högt och föra oväsen. Detta ska vara möjligt utan att man stör andra. Helst ska huset ligga i en naturskön omgivning.

Rummet ska vara bekvämt möblerat och smakfullt dekorerat. Mjuk stoppning och tyger är att föredra före hårda kanter och metalliska ytor. Vackra blommor och en skål med frukt och nötter kan gärna stå på bordet. Ett glas med vatten ska alltid finnas tillgängligt, liksom pappersnäsdukar och annat som kan tänkas behövas.

Musik är en grundläggande del i sessionen. En god stereoanläggning med bra högtalare och hörlurar behövs. Det ska finnas många olika slags musik att välja mellan. Man ska helst inte spela musik som ger speciella känslor eller minnen. Okänd och lite annorlunda musik ger bäst resultat. Den ska helst inte innehålla någon sång, då sångtexten kan påverka och störa upplevelsen.

I början bör man använda kraftfull musik för att öppna upp. Här har vi t.ex. Mike Oldfield's Ommadawn eller QE-2 och musik av Andreas Vollenweider. Mitt under sessionen kan man variera mer, även med lite lugnare musik. Mot slutet övergår man helt till avslappnande lugn musik, gärna sakral. Ravi Shankar, Nils Áslak Valkeapää och Sören Hyldgaard är bra exempel. Klassisk musik kan passa in väldigt bra.

I allmänhet så är det en fördel att fasta en eller ett par dagar i förväg. Det gör personen mer öppen för ovanliga medvetandetillstånd och minskar risken för illamående. Under dagen kan man äta någon frukt eller dricka juice så att man har energi till sessionen. Mycket vätska är bra både före och efter sessionen.

Hindrande föremål bör tas bort som armband, bälte, trånga byxor, klockor, tandställning, glasögon, kontaktlinser, fickknivar och liknande.

Många känner sig upphetsade och nervösa inför sessionen. Man kan svara på sista-minuten-frågor, men ska inte dröja för länge med att ta svampen. När det gäller dos och tillredning, se kapitel åtta.

Det tar ca 20-40 minuter innan drogen börjar verka. Under tiden kan man meditera, lyssna på rogivande musik eller ha ett avkopplande samtal. När effekterna börjar kännas ska man lägga sig ner, sluta ögonen och sjunka in i musiken. Musiken blir nu kraftigare. På det här viset ska man alltså ligga de närmaste tre eller fyra timmarna. Det bör vara mörkt i rummet, annars kan man bli störd av ljuset. Ett stearinljus är lagom, och förhöjer stämningen.

Under sessionen ska onödigt prat undvikas, särskilt intellektuellt analyserande av upplevelserna vilket fungerar som ett effektivt försvar och stör upplevelsen. Att analysera har man möjlighet till efteråt. Guiden ska inte heller ge några långrandiga förklaringar. Sådant ska vara klart under förberedelsen.

Guiden ska hålla sig i bakgrunden och vara avvaktande till att börja med. Han kan informera sig en gång i timmen vad som pågår. Vid behov ska han hålla i handen eller ge en kram. Vid svåra upplevelser kan guiden ligga tätt intill och hålla om klienten. Detta kan vara viktigt för att skapa den trygghet som behövs. Kvinnliga klienter bör här få hjälp av en kvinnlig guide.

Guiden ska kunna komma med en filt, en extra kudde, ett glas med vatten eller papper. Han kan hjälpa till med att torka bort svett och saliv.

Det kan hända att klienten vid något tillfälle vägrar att fortsätta sessionen eller vägrar att tolerera upplevelsen. Exempel på detta är när han sätter sig upp och tittar, tar en kopp kaffe eller en cigarett, pratar om småsaker eller går omkring. En annan form av motstånd är att titta på guiden och börja argumentera, diskutera sina personliga problem, börja kritisera reglerna eller omständigheterna kring sessionen.

Extrema komplikationer kan uppstå om klienten försöker fly ut ur rummet. Guiden måste då aktivt försöka prata med klienten så att han får insikt i verkligheten och kan fortsätta sin upplevelse.

Det kan vara lämpligt att lägga upp sessionen på två dagar. Första dagen har man förberedande aktiviteter och samtal. På kvällen startar man sessionen som varar hela natten. Vid slutet av sessionen kan man vandra ensam i naturen eller bada i en sjö, och sedan äta en lätt måltid. På morgonen och förmiddagen sover man så länge man vill. När man vaknar nästa dag samtalar man om sessionen och utför integrerande aktiviteter.

 

Integrering.

Mot slutet av sessionen ( efter ca 4 timmar) bör upplevelsen ha vänt till det positiva. Om detta inte har skett måste guiden aktivt ingripa. Han ber klienten att känna igenom hela kroppen efter obehag. Om någon kroppsdel är spänd kan den bearbetas med tryck, rörelser eller massage. Med hjälp av intensiv djup andning i 30 - 40 minuter kan förloppet förstärkas och påskyndas. Under tiden spelar man kraftig rytmisk musik.

När detta är klart ska positiva element föras in; kroppskontakt, naturvandring eller att sitta i gräset och titta på blommorna och träden. Den psykedeliska upplevelsen sätter klienten i intim kontakt med naturen och ett möte med naturen kan skapa en upplevelse av varaktigt värde.

Vatten har en alldeles speciell betydelse. Att avsluta sessionen med att bada i havet, en klar sjö eller i en fors kan göra under. Även att duscha kan göra gott.

Nästa morgon ska klienten få sova så länge han vill. Dagen ska användas till integration av upplevelserna. Det sker under vandringar i naturen, bad och lek. Kanske Tai Chi, dans eller meditation passar. Det är bra att igen lyssna på den musik som spelades under sessionen. Guiden ska lyssna på vad klienten vill berätta och man samtalar om vad som hänt. Klienten ska få tillfälle att uttrycka sig konstnärligt. Mandalamålning är en speciell teknik som passar bra. Man utgår då ifrån en cirkel och målar utifrån den. Cirkeln fungerar som hjälp åt fantasin att omsätta känslor till bilder.

Tala gärna om hur natten varit. Efter en välintegrerad session sover man djupt och med få drömmar. Efter en dåligt integrerad session drömmer man livligt. Diskutera gärna hur drömmarna varit.

Ibland kan integreringen ta flera dagar. Då är det viktigt att fortsätta med kreativa aktiviteter så att de emotionella kanalerna hålls öppna. Sluter man sig eller förtränger upplevelsen kan den aldrig bearbetas. Man ska absolut inte använda lugnande medel eller alkohol under tiden, varken före eller efter sessionen.

Personer med psykiska problem måste vara tablettfria för att kunna få ett gott resultat. Om de inte har kunnat integrera sessionen kan de få värre symtom än vad de hade innan. Detta är ytterst ovanligt om man genomför sessionen på ett korrekt sätt. Men när det inträffar: Använd aldrig dämpande medicin. Håll istället igång med många aktiviteter som öppnar upp. Gärna holistisk andning. Under dessa övningar kan problemet bearbetas känslomässigt och gå över. En kraftfull dröm kan ofta skapa harmoni och slutgiltig integration. Om situationen blir ohållbar bör man arrangera en ny svampsession så snart som möjligt.

 

Komplikationer.

Komplikationer kan uppstå vid speciella kritiska situationer under sessionen. Det allra vanligaste problemet är motstånd mot det psykologiska material som kommer fram och ovillighet att vara med i upplevelsen. Konstant pratande och intellektualisering lämnar inte något utrymme för djupare upplevelser. Alla former av avbrott i sessionen under en negativ fas bör undvikas. Det finns en risk att patienten blir våldsam eller självdestruktiv även om det är sällsynt. Det måste finnas en beredskap för detta så att ingen riskerar att skadas. Det går aldrig att förutse om någon kommer att bli våldsam.

När det gäller de psykologiska effekterna beror det väldigt mycket på hur svampen används och hur sessionen genomförs. Om man håller sig till de regler som beskrivits ovan så är riskerna för komplikationer oerhört små. Noggrann förberedelse, att rikta uppmärksamheten inåt och aktivt arbete under sessionens kritiska ögonblick minskar riskerna betydligt.

Stanislav Grof som arbetat med psykedelisk terapi berättar att han har gett LSD i doser upp till 2000 mikrogram och till personer upp till 83 års ålder utan några fysiska komplikationer. Och "Jag har aldrig sett några psykiska eftereffekter av en LSD session på individer som inte redan haft emotionella problem. I en person som är måttligt balanserad begränsar sig eftereffekterna till kortvarig trötthet och huvudvärk." skriver Grof (6).

Vid behandling av psykiskt störda personer kan man inte begränsa antalet sessioner i förväg. Det kan behövas fler sessioner för att kunna slutföra den helande process som påbörjats. Under processens gång bör man vara förberedd på psykotiska tillstånd, aggressivt beteende och självmordstendenser. För detta krävs flera personer med erfarenhet från psykiatrisk vård. Om dessa villkor inte är uppfyllda kan man inte behandla svårt psykiskt störda personer.

Guidens uppgift är att övertala klienten att inte avbryta sessionen. Guidens attityder och beteende är viktigare än vad han säger. Det krävs en lugn, säker och verklighetsförankrad guide för att kunna skapa en trygg atmosfär. Utan guidens trygghet och försäkran om att allt kommer att gå bra vågar man sig inte ge sig in i de skrämmande annorlunda världarna.

Kommer man in i en negativ upplevelse är det naturligt att fly. Om man gör det, dvs. avbryter sessionen, riskerar man att fastna i den negativa upplevelsen. Att fortsätta processen genom att gå in i sessionen gör att man kan bearbeta problemet och gå vidare. De dramatiska negativa upplevelserna har en stark tendens att vända till en positiv lösning. Om de blir väl integrerade har de en starkt positiv verkan på det kliniska tillståndet på lång sikt.

Om man tappar kontrollen ska man i det längsta undvika lugnande medicin. Medicinen hindrar inte de negativa verkningarna av psykedeliska droger, men den hindrar möjligheten att gå vidare.

 

Biverkningar

Några farmakologiska biverkningar av svampen har inte kunnat observeras. Läkare i England och Danmark har sammanställt fall av "förgiftning" med Toppslätskivling, och de kan bara konstatera de psykiska och psykosomatiska effekter som beskrivs i kapitel 3. (9), (11), (14). Vissa personer bör dock undvika svampen av medicinska orsaker. Dessa är:

För den som vill fördjupa sig i hur man genomför psykedeliska sessioner är Grof's bok "LSD-Psychotherapy" (6) ovärderlig.
upp
föregående   Tillbaks till innehållsförteckning nästa