Den Heliga Svampen

föregående   Tillbaks till innehållsförteckning nästa  

6. Debatt om den psykedeliska medicinen.

 

I detta häfte beskrivs hur heliga svampar används för personlig utveckling, botande av sjukdomar och ökad insikt.

Men det finns också en annan sida. Svamparna innehåller psilocybin, vilket hör till de psykedeliska eller hallucinogena drogerna. Hit hör även LSD, meskalin och Extacy. Dessa droger är alla klassade som narkotika.

Ämnena har använts under ogynnsamma förhållanden av personer som haft dåliga kunskaper om drogernas effekt och de har därför fått svåra biverkningar. Även under ogynnsamma omständigheter är biverkningar sällsynta, men de få fall som fått allvarliga konsekvenser har förstorats upp i massmedia och både läkare och allmänheten har fått en uppfattning om dessa droger som "vansinnesgift" eller "dödsdroger".

Men de undersökningar som gjorts där LSD eller psilocybin använts i terapeutiskt syfte visar att ingen som inte redan hade psykiska störningar innan har heller fått några problem efteråt. När det gäller risken för självmord säger många läkare och forskare att risken troligtvis hade varit större om patienterna hade fått konventionell vård istället för psykedelisk (3).

Riskerna med psykedelisk terapi är desamma som med all djupgående psykoterapi. Om det omedvetna material som kommer upp inte kan accepteras eller integreras kan symtomen förvärras och till och med leda till självmord. Men riskerna har överdrivits, främst av två orsaker. Den ena är att psykedelisk terapi förväxlas i debatten med narkotikamissbruk och har därför förväntats ge samma biverkningar. Den andra är att i psykedelisk terapi tillåts alla känslor att få uttryck, även de främmande och destruktiva. Idén att vi ska tillåta dessa känslor få utlopp känns skrämmande för många vilket skapar negativa fördomar.

Fördomarna är otroligt starka och många människor slår ifrån sig utan att lyssna. Jag talade med en offentliganställd psykolog om en person som med hjälp av LSD-terapi blivit fri från sitt svåra amfetaminmissbruk. Psykologen tittade skräckslaget på mig och sa:

"Det blir väl inte bättre för att man ersätter ett missbruk med ett annat, och dessutom med en mycket farligare drog".

Det hjälpte inte att säga att det endast behövts tre psykedeliska sessioner, och att dessa sessioner hjälpt personen, inte bara ifrån missbruk, utan även till bättre självkänsla och bättre social anpassning. Det räckte att nämna ordet LSD så var diskussionen avslutad för hennes del - ett vansinnesgift kan aldrig vara bra!

De som använder psykedelika på ett okunnigt sätt känner sig ofta väldigt otrygga om det uppstår oväntade eller skrämmande upplevelse. De vågar då inte konfronteras med dessa upplevelser utan stänger istället av känslorna. Det gör att de kan utveckla ångest, oro och s.k. "flashbacks". Bästa sättet att lösa sådana problem är genom ordentlig information om hur de psykedeliska drogerna fungerar. Sedan kan man lösa de återstående problemen med olika form av terapi t.ex. massage, meditation, dans, holistisk andning eller helt enkelt med en eller flera psykedeliska sessioner. Erfarenheterna visar att det är mycket lättare att bli fri från sina symtom efter missbruk av psykedelika med hjälp av psykedeliska sessioner än med konventionell psykoterapi. Metoden har använts med framgång i flera länder under 70-talet.

Tyvärr finns det ingen som helst förståelse för detta synsätt idag. Istället kontaktas psykiatrin där personen behandlas med elchocker och starkt giftig och vanebildande narkotika s.k. neuroleptika eller bensodiazepiner. Denna "medicin" blockerar nerverna och kan ge bestående nerv- och hjärnskador. Medicinen hindrar den självläkande psykologiska processen och hindrar all framgång. Detta är jag övertygad om har skapat långt fler kroniker på våra anstalter än vad de psykedeliska drogerna någonsin kan åstadkomma.

Jag känner till en 45-årig man som togs in på psyket när han var 19 på grund av psykos. Han hade haft svåra psykiska problem från barndomen, och åkte in på grund av en "snedtripp". Nu sitter han i rullstol, hans kropp och ansikte är förvridet och han tappar periodvis talförmågan. Han reser runt i Sverige ihop med en polis som berättar för förskräckta föräldrar och skolungdomar om skadorna han fått av LSD. Jag har talat med den här polisen och han erkände då att LSD inte gav hjärnskador i egentlig mening, utan endast en psykisk störning, men medicinering och annan behandling på mentalsjukhus under tjugo års tid hade gett de fruktansvärda skadorna. Det är alltså dagens psykiatri vi ska varna för i första hand, inte LSD. Hade han fått LSD-terapi hade han med största sannolikhet varit frisk inom några månader. Detta exempel visar att fördomar och okunskap om de psykedeliska ämnena har orsakat svåra personliga tragedier.

När det inte längre håller med psykoser har man hittat på att LSD skulle ge ärftlighetsskador. Det började med stora rubriker på 70-talet efter att några forskare rapporterade att LSD kunde skada människans kromosomer. Läser man dessa rapporter lite noggrannare finner man att en extremt hög LSD-dos gav lika stora kromosomskador som en kopp kaffe eller en magnecyl (4), (10). Skador som i praktiken är helt försumbara. Några galna forskare i USA gav stora doser LSD dagligen under ett helt år till barn på ett barnhem. Inga som helst skador kunde påvisas, vare sig på hjärna eller kromosomer. (1), (16).

Jag har letat upp alla rapporter som går att finna om psykedelisk terapi och de är entydiga. Försök själva att hitta en enda rapport med substans i som kunnat påvisa några organiska skador! Många rapporter är beställda av politiker mm. endast för opinionsbildande syfte. Dessa är lätta att genomskåda om man går igenom de fakta/påståenden de bygger på. Ett exempel är två läkare som är starka LSD-motståndare vilka genomförde "psykedelisk terapi" på sina patienter för att visa att det inte gav resultat (12). De hade ingen tidigare erfarenhet av psykedelika och gjorde allt tvärt emot vad beprövad erfarenhet säger (med vilje, naturligtvis). Självklart blev deras terapeutiska resultat magert. "Tyvärr" hade inte någon av deras patienter fått psykos, som de hoppats på. Av den rapport de lämnat tvingas man konstatera att LSD är en ovanligt biverkningsfri medicin även när det missbrukas på detta vis.

 

Frihet under ansvar

Exemplen visar också att psykedelisk terapi inte är något som läkarna ska ha ensamrätt på. Alla läkare är inte lämpade att syssla med psykedeliska sessioner. Det är då bättre att man får ha en utbildad guide som man känner förtroende för.

Svampen växer fritt och kan inte förbjudas att växa. Att få plocka den medicin man behöver från naturen är en grundläggande mänsklig rättighet som vi måste värna om. Låt därför all svampplockning, innehav av svamp för eget bruk samt all konsumtion av svamp vara lagligt.

Någon gång i framtiden hoppas jag att samhället ska nå insikt och förståelse för de heliga växternas kraft. Det är nödvändigt med en ny syn på människan, inte minst inom vården och psykiatrin.

Det jag tror kan bana väg för ett nytt holistiskt tänkande är i första hand alla de nya "alternativa" metoder som börjar komma allt mer - Zonterapi, rosenterapi, frigörande andning, holotropisk andning, meditation, guidad visualisering, musikterapi mm.

När man nått förståelse för dessa helhetsterapier kommer man automatiskt att få förståelse för de heliga växterna och de annorlunda medvetandetillstånd som de framkallar.

Ett helhetsmedvetet samhälle - där individerna tar ansvar för sina handlingar och där det egoistiska beteendet betraktas som en asocial primitiv drift - kan ge individerna så otroligt mycket mer än bara status och ägodelar. Omtanke - kärlek - medkänsla är något vi ofta saknar idag. Först när detta är en självklarhet kan vi få ett rättvist samhälle, där den ene inte behöver trampa på den andre för att finna lycka.
upp
föregående   Tillbaks till innehållsförteckning nästa