Den Heliga Svampen

till förord   Tillbaks till innehållsförteckning nästa  

1. Inledning

Naturfolkens shamaner har en mycket gammal tradition att bota sjukdomar med hjälp av sång, dans, musik och olika medicinalväxter. På detta vis kan de bota sjukdomar som västerländsk medicin ännu inte känner till metoder för.

De psykedeliska växterna tillhör de allra kraftigaste och mest verkningsfulla naturmediciner vi känner till. Vi vet att i Kina, Indien och Centralamerika är dessa växters verkan kända sedan över 3.500 år tillbaks i tiden. De betraktas av naturfolken som heliga och anses inneha gudomliga krafter. Då dessa krafter utnyttjas på rätt sätt kan de vara mycket helande och hälsobringande. Med hjälp av dessa mediciner förändras människans medvetande så att hon får tillgång till kunskaper och insikter om sig själv och sin omgivning. Hon ser helheten och bringas i harmoni med omvärlden.

De heliga växterna anses kunna öppna sinnena för det övernaturliga; andar, gudar och avlidna förfäder. De har använts till att bota en lång rad psykiska och psykosomatiska sjukdomar. De stärker allmäntillståndet både fysiskt och psykiskt. Man blir stärkt i sin personliga utveckling och känner en större livsglädje. Det kan ha en oerhörd betydelse för den som saknar inspiration och livsglädje, men som i övrigt är frisk.

Till de psykiska störningar som botats hör bl.a. depression, neuros, psykos, relationsproblem, sexuella störningar och missbruksproblem. Bland de psykosomatiska problem som är lätta att bota med psykedelisk medicin hör kroniska infektioner, hudutslag, exem, psoriasis, muskel- och ledvärk, migrän, mag- och tarmkatarr, smärtsam menstruation mm.

I detta häfte beskrivs hur de helande krafterna verkar i kroppen och på psyket och hur de ska hanteras för att kunna fungera som helande. Jag hoppas att allt fler får upp ögonen för denna fantastiska medicin och att dessa botemetoder ska kunna bli tillgängliga för alla. Men det handlar inte bara om att ta en medicin. Det är en avancerad metod som kräver erfarna handledare för att positiva resultat ska kunna uppnås. Denna metod beskrivs i kapitel fyra.

Det finns många olika slags psykedeliska substanser. De mest kända är LSD, psilocybin och meskalin. De kan i grunden användas på samma sätt, men här har jag inriktat mig på "den heliga svampen" av två orsaker. För det första finns det en mycket gammal och bevarad medicinsk tradition kring dessa svampar. Därifrån har vi fått mycket värdefull kunskap. Det finns ännu levande shamaner som känner till svampens krafter och hur man handskas med dem. För det andra är svampen en naturmedicin som växer vilt nästan över hela världen. Här i Norden finns en mycket lättillgänglig svamp, Toppslätskivlingen (Psilocybe semilanceáta ). Naturliga substanser är att föredra framför illegala syntetiska, då de senare varierar i kvalitet kraftigt och kan innehålla föroreningar.

 

Den helande kraften.

I vår kropp flödar livsenergier som hela tiden måste vara igång för att hålla oss vid liv. Enligt den Indiska yogaläran har vi energikanaler som går genom hela kroppen. I dessa flyter livsenergi (prana) ut till kroppens alla delar. Utefter ryggraden har vi sju kraftcentra (chakras) som fungerar som samlingspunkter för energin. Det är energiflödet mellan de olika chakrana som skapar människans aura. Varje chakra vibrerar med ett visst frekvenstal som motsvarar olika upplevelsenivåer i vårt medvetande.

Olika sjukdomar vi har beror ofta på en energiblockering i de kanaler som leder till det drabbade organet. Blockeringen ger ofta upphov till spända muskler. Den har också en psykologisk dimension. Orsaken till själva blockeringen kan vara stress, oro eller att man hindrar känslor och minnen ur det omedvetna att komma till uttryck.

Den psykedeliska medicinen sätter fart på livsenergin i kroppen. När energin får flöda fritt kan alla chakra öppnas upp och man känner sig fullkomlig och ett med allt. Men vanligtvis har vi tjocka lager med nedtryckta känslor och minnen som blockerar och skapar obalans som gör kroppen spänd och mottaglig för sjukdomar.

När medicinen förstärker energierna reagerar kroppen spontant med att förstärka försvaren. Till slut byggs en enorm spänning upp. Plötsligt brister blockeringen och det förträngda väller fram. Det kan vara känslor som härrör från gamla traumatiska minnen. Genom att återuppleva dessa minnen laddas den starka spänning ur som med tiden byggt upp blockeringen.

När hela blockeringen frigjorts flödar livsenergin genom kroppen som en renande flod och det upplevs som en omedelbar lättnad och avslappning, ofta i kombination med visioner av ljus. Kroppen har då uppnått en större inre jämvikt och som resultat kan kroniska sjukdomar försvinna för gott på bara några dagar.

Men detta är bara en begränsad bild av hur den heliga svampen verkar. Hittills har vi tittat på de rent medicinska resultaten. Men svampen kan ge oss kunskap och visdom. På samma sätt som vi på ett fysiskt plan blockerar kroppens funktioner finns även blockeringar på det mentala planet som hämmar oss.

Ofta är vi människor förvirrade i vår konstgjorda värld. Vi ingår i ett destruktivt samhälle där vi sakta håller på att förgifta vår jord och oss själva. För att hinna med så mycket som möjligt på kortast möjliga tid stressar vi tills vi blir sjuka. Men vad är målet med vårt liv? Varför stressar vi för att producera fler och fler varor som vi inte mår bra av? Något driver oss att arbeta hårdare men vi har inte tid att bry oss om varandra. Istället försöker vi utnyttja våra medmänniskor för den egna materiella vinningen.

Teoretiskt så inser vi allihop att vi måste ändra livsstil för att överleva. Men varför händer det då så lite i praktiken? Vi har djupt inprogrammerade kulturella blockeringar som hindrar oss från att ändra vår livsstil. Vi får inte vara avvikande, vi måste ha en viss materiell standard som ger oss status inför andra och så vidare... Eller som Sven Lindkvist uttrycker det: "Vi har redan den kunskap som behövs, det som fattas är bara modet att våga inse den och ta konsekvensen".

De heliga svamparna kan öppna upp portarna till den dolda visdomen och kan därmed ge vägledning hur du ska leva ditt liv för att må bra, uppleva den enkla vardagen med glädje och leva i harmoni med Moder Jord och med dina medmänniskor.

Makt och status ger ingen bestående lycka. Men i den eviga strävan efter mer av detta kan vi arbeta tills vi stupar. Då kan vi lura varandra, leva på andras bekostnad, skövla naturen och försumma våra nära och kära. Vi tar inte hänsyn till när kroppen säger ifrån. Vi för krig mot främmande länder. Detta är något som sitter djupt inprogrammerat i vår kultur sedan tusentals år. Om vi någonsin ska få slut på krig och svält måste vi totalt ändra våra beteendemönster.

Innerst inne har alla människor en positiv livskraft. Genom inre visdom visar svampen oss att vi bara är en del av det stora kretsloppet i naturen. Vi måste ingå däri och se den egentliga meningen med våra liv. Detta gör att vi kan välja bort betong, plast och asfalt till förmån för ett levande liv i naturen, i samklang med hela kosmos så som vi är skapta att leva.
upp
föregående   Tillbaks till innehållsförteckning nästa