http://forskning.magiskamolekyler.org

2006-06-23 Välkommen !Sök på denna sajt:
PicoSearch
  Hjälp

Nyheter

På denna sida:

(2005.05.12) En sida om entheogener för andligt helande har påbörjats.
(2005.04.19) En undersökning av Sidney Cohen visar att seriös användning av psykedelia i terapi har väldigt få biverkningar.


Ecstasy prövas som läkemedel mot Post-Traumatisk stress: Läs artikeln i Läkartidningen nr 41/2004 Gå direkt till MDMA-forskarnas egen hemsida.

Rites of Passage är ett mycket spännande projekt som bl.a. visar ur deltagarens perspektiv hur det upplevs att delta i psykedeliska ceremonier. Innehåller följande rubriker:

  • Personal accounts of family experiences
  • Working with difficult psychedelic experiences
  • Passages from life to death
  • Resources on Young People and Drugs
  • Resources for Group and Individual Experience

Forskning kring MDMA, psilocybin och LSD pågår nu både i USA och i Schweiz. Det verkar lovande för framtiden. "Dr. Grob is now designing a study to use psilocybin in the treatment of cancer patients". Se länk: MAPS forskning.

Detta är ett försök att presentera vad Psykedelisk- och Psykolytisk terapi är och hur det fungerar. Vi forskar även om shamanskt helande med hjälp av heliga växter.

Med hjälp av psilocybin, meskalin, LSD och andra psykedeliska mediciner kan man förändra medvetandetillståndet, och därmed kunna arbeta lättare med det undermedvetna som ligger i grunden för psykisk, psykosomatisk och social hälsa. Ny forskning har även visat att medicinen MDMA kan användas för att på djupet hela svåra trauman och ångesttillstånd.

Forskningen på detta område har varit omfattande och gett mycket lovande resultat. Nätverk för Psykedelisk Forskning har som mål att sprida kunskapen om psykedelisk terapi, verka för att psykedelisk terapi blir tillgängligt för både patienter som visar indikationer för sådan terapi, samt även för andra som vill berika sitt liv genom en psykedelisk upplevelse.


OBS! Många försöker söka uppgifter om olika örter och preparat här. Sök istället i Magiska Molekylers Wiki.(index) --- (no frames)