Psykedelisk terapi

Psykedeliska sessioner hjälper människor till insikt om sig själva och sitt beteende, löser upp tidiga trauman, minskar psykiska och sociala problem och ökar livsglädjen för människor. Heliga växter har använts för healing i många tusen år, bl.a. i Centralamerika. Dessa ämnen har en fantastisk potential att hjälpa människor till ett bättre liv. Men det gäller att ha goda kunskaper om hur de skall användas - fel använda kan dessa droger utgöra en risk för hälsan. Därför är kunskapen om hur psykedelisk medicin kan användas väldigt viktig. Psykedeliska droger är inte beroendeframkallande!

En detaljerad beskrivning av vad som händer vid psykedelisk terapi kan du läsa i Den inre resan och en noggrann genomgång över hur psykedeliska sessioner genomförs kan du läsa i Genomförandet av en svampsession. Båda artiklarna är tagna ur häftet Den Heliga Svampen (1993).

Uttömmande information om psykedelisk terapi får du i dessa avsnitt ur boken "människans okända världar" av Stanislav Grof (1975) om "Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi":

FAQ - vanliga frågor och svar om psykedelisk terapi.

Kan verkligen psykedelisk terapi hjälpa? Hur är det med negativa effekter? Läs vår sammanställning av Terapeutiska resultat av LSD-terapi.

Psykedeliska mediciner kan användas i flera syften än enbart psykoterapi. Det har använts med fördel i utbildningen av psykiatrer, psykologer och vårdare, för att öka kreativiteten, att framkalla religiösa och mystiska upplevelser (som är helande) mm... Läs mer om Grofs forskning på dessa områden här.


index